Về Founder

Hồng Ngân Elise

  • Sinh năm 8x
  • Tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ quốc tế Học Viện Ngoại Giao Việt Nam và Thạc Sĩ Quản lý tổ chức tại Hà Lan.
  • Là người thực hành Thôi Miên Lượng Tử theo phương pháp Beyond Quantum Healing (BQH) và Quantum Healing Hypnosis Techniques (QHHT). Có thể thực hiện Thôi Miên Lượng Tử bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mình bắt đầu thực hiện thôi miên lượng tử từ tháng 7.2020 và đây là công việc chính của mình
  • Là người thực hành liệu pháp năng lượng Reiki Holy Fire®III, Kundalini Reiki từ 8.2020, Siam Reiki từ 5.2023
  • Là người thực hành các phương pháp chữa lành bằng chuông xoay Tây Tạng, bằng tinh thể đá, bằng ngoại cảm. 
  • Là nhà thôi miên có các ca thôi miên được chia sẻ trong cuốn sách Luật Tâm Thức.
  • Được truyền cảm hứng từ các vị thầy đi trước như Edgar Cayce, Brian Weiss, Michael Newton, Dolores Cannon và rất nhiều người thầy hữu hình và vô hình khác
  • Muốn sống trong tâm giác, trong tình yêu vô tận từ Nguồn và muốn giúp bạn nhận ra tình yêu thiêng liêng đó.

Điều gì đã khiến mình theo đuổi công việc này, xin tham khảo tại bài viết sau:
http://chualanhluongtu.com/thuc-tinh-tam-linh-tro-ve-nha/