Bài Viết

Các Ca Trị liệu Chữa Lành

Dịch Vụ

Cảm Nhận Khách Hàng

“Ngân ơi, Cảm ơn em đã giúp chị. Chị đã và sẽ tiếp tục nghe đi nghe lại bài ghi âm để trợ giúp chính mình. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Chị đã giới thiệu một bạn cho em, bạn ý cũng đang khủng hoảng.”

Chị LMH

“Sau khi thôi miên, một trong những điều em nhận ra là Sức mạnh to lớn của Yêu thương có hiểu biết và trí tuệ. Và nhiều điều nữa em sẽ trải nghiệm dần dần. Em cảm ơn chị rất nhiều. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người hữu duyên biết đến chị.”

Em PTH

“Ngân ơi, Cảm ơn em đã giúp chị. Chị đã và sẽ tiếp tục nghe đi nghe lại bài ghi âm để trợ giúp chính mình. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Chị đã giới thiệu một bạn cho em, bạn ý cũng đang khủng hoảng.”

Chị LMH

“Sau khi thôi miên, một trong những điều em nhận ra là Sức mạnh to lớn của Yêu thương có hiểu biết và trí tuệ. Và nhiều điều nữa em sẽ trải nghiệm dần dần. Em cảm ơn chị rất nhiều. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người hữu duyên biết đến chị.”

Em PTH